Geen stichting zonder bestuur. Ons bestuur is als volgt samengesteld:

Louis van Dam                                  Voorzitter                            voorzitter@sleutelclubkamerik.nl
Ruud Buurman                                  Secretaris                           secretaris@sleutelclubkamerik.nl
Louis van Dam                                  Penningmeester                penningmeester@sleutelclubkamerik.nl

Maarten Verkleij                               Boegbeeld, relatiebeheerder sponsorcontacten
 

Sommige vrijwilligers hebben een extra verantwoordelijkheid:

Leden administratie                        Ruud Buurman

Financiële administratie                Conny Hoogendoorn
Vrijwilligerscoördiator                    Ruud Buurman
Veiligheidscoördinator                   Louis van Dam
Aandachtsfunctionaris                   Louis van Dam
 

Elke afdeling heeft zijn eigen vertegenwoordiger:

Fietsen                                               Ruud Buurman
Brommers                                         Reinder van der Busse
Hout                                                   Maarten Verkleij
Knutsel                                              Daniëlle den Boer
Evenementen / klantenservice     Paul Kastelein
Verkopen                                          Maarten Verkleij
Voorraad / magazijn                       Marco Noordzij
Gebouw en techniek                       Marco Noordzij
 

Omdat Sleutelclub Kamerik werkt met minderjarigen, hanteren wij een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid, hetgeen onder andere inhoudt:

 • Bij aanmelding van een nieuwe vrijwilliger wordt een intake gesprek gehouden (achtergrond, kennis en ervaring, beoogt doel, e.d.).

 • De aspirant vrijwilliger loopt enkele keren onder begeleiding van een ervaren vrijwilliger mee om feeling te krijgen met de Sleutelclub.

 • Voor de aspirant vrijwilliger wordt een VOG gericht op het werken met kinderen aangevraagd. Zonder VOG kan de aspirant vrijwilliger geen vrijwilliger worden.

 • De aspirant vrijwilliger moet een huishoudelijk regelement / gedragscode ondertekenen. Dit document vindt u hier.

 • (ouders/verzorgers van) clubleden kunnen indien gewenst contact opnemen met een vertrouwens(contact)persoon. Deze person is onafhankelijk en is maakt geen onderdeel uit van het bestuur of de vrijwilligers van de Sleutelclub.
   

Naast het bestuur is een Raad van Advies. Deze heeft een adviserende rol naar het bestuur en zij kan gevraagd en ongevraagd advies verlenen. De Raad van Advies bestaat uit

 • Hans Kamps, Voorzitter jeugdzorg Nederland

 • Marieke van der Kleij, zeer actief in het Woerdense o.a. Kaas Experience

 • Hendrik Jan Hoogendoorn, Kameriks ondernemer, Boerderij ‘De Boerinn’

 • André van der Heijden, eigenaar Purple Haze