Het doel van Stichting Sleutelclub Kamerik is om door sleutelen, knutselen, koken en prutsen kinderen en jongeren een sociale context te bieden waarbinnen zij zich kunnen ontplooien. Daarnaast brengen we kinderen en jongeren in aanraking met techniek en met elkaar. Door de ‘clubgedachte’ leren de kinderen en jongeren met elkaar te werken, bevorderen we deelname aan sociaal verkeer en vergroten we hun zelfstandigheid. Om de gelijkwaardigheid tot uitdrukking te brengen dragen we uniforme kleding zoals een clubshirt. Of nu we wel of geen fysiek en/of mentale beperking hebben, we respecteren en helpen elkaar en zijn gelijkwaardig voor elkaar.

Elke vrijdagavond komen jongens en meisjes vanaf 8 jaar naar de Sleutelclub om samen, onder begeleiding van diverse vrijwilligers, plezier te hebben en dingen te maken. Er wordt gesleuteld aan fietsen, brommers en motoren. Maar er wordt ook met hout gewerkt, geknutseld en geprutst. Op woensdagavond is de club open voor de jeugd vanaf 12 jaar om te sleutelen aan fietsen, brommers en, motoren.

Omdat we het belangrijk vinden dat de Sleutelclub toegankelijk is voor iedereen is het lidmaatschap van de Sleutelclub gratis.

 

Meer informatie over lidmaatschap vindt u hier.

Meer informatie over de organisatie vindt u hier.

Doel.JPG